Våre sangere

Aspirantene: Nybegynnere. Her lærer barna enkle sanger og de mest grunnleggende teknikkene.

Barnegruppa: Her inndeles barna i sopran- og altstemmer. Nivået er endel høyere enn aspirantene og kravene er også tilsvarende større. Barnegruppa synger egne sanger og sammen med ungdoms- og voksengruppa på endel sanger. Alderspennet er ca. 9-15 år.

Ungdomsgruppa: Her øver de inn egne sanger og solistnummer. De opptrer også sammen med voksenkoret. Aldersspennet er ca. 16-19 år.

Voksenkoret: Her finner vi majoriteten og tyngden i koret. Voksenkoret er i hovedsak oppdelt i fire stemmegrupper: sopran, alt, tenor og bass, men de fire stemmegruppene er også delt i 1. og 2. stemmer.

St. Laurentiuskoret er mer enn et kor. Det er en "skole" hvor man i tillegg til å synge, lærer å bli trygg på seg selv og finner venner. Det er også et omfattende fritidstilbud for over 130 korister i aldersspennet 7 til 80 år.

Et normalt «korår» følger skoleåret. Høstens fokus er som regel julekonserter, og forberedelser for vårsemesteret. Det dukker også stadig opp spørsmål om deltakelse ved festivaler og spesielle arrangementer hvor hele eller deler av koret synger.

    Fra forestillingen Memory Moments – en jubileumsforestilling i Lørenskog Hus, høsten 2015.